Розділи

 • Загальне

  Корнієнко Ю.К., Федченко Ю.С.

  Одеська національна академія харчових технологій

  Про тестування в Мoodle з використанням зовнішніх онлайн-ресурсів

  При дистанційному навчанні важливим є те, щоб слухачі, студенти не втратили зацікавленість, прагнення освоїти матеріал курсу. Тому доцільно саму лекцію (незалежно від формату її подання) розбити на невеликі логічно завершені частини, кожна з яких завершується невеликим тестом на розуміння поданого матеріалу, який у більшості випадків не оцінюється. Це дозволяє надати додаткову мотивацію студенту  для більш якісного перегляду матеріалу, оскільки він знає про проміжний тест, а розбиття на невеликі логічні частини не дає слухачу загубитися в інформації й збільшує ймовірність перегляду матеріалу до кінця. Звісно, для перевірки засвоєння певного розділу створюється підсумковий тест, який визначає ступінь засвоєння матеріалу.

              Moodlе надає великі можливості щодо проведення перевірки знань, отримання статистичних даних по кожному слухачу курсу, аналіз яких дозволяє викладачеві зробити висновок щодо ступені вдалості подання матеріалу і у разі потреби - підкорегувати його.

  Всі, хто має свій курс в Moodlе, в певний час замислюється над тим, чим урізноманітнити та зробити більш цікавим свій курс. Саме таку можливість надає функція Moodlе «зовнішній засіб» у поєднанні з різноманітними онлайн-ресурсами.

  Як приклад вдалого поєднання, розглядаємо онлайн-ресурс LearningApps.org – безкоштовний сервіс Web 2.0, який містить блоки-вправи загального користування та дозволяє  створювати тести, підготувати тренувальні вправи для закріплення матеріалу і подальшого використання у навчальному процесі. Даний ресурс підтримує розробки та містить банк вправ на 20 мовах світу, у тому числі й українською, англійською, німецькою, російською, болгарською, румунською, польською та іншими.

  У даному сервісі всі вправи розміщені за категоріями і у разі відсутності потрібної категорії користувачі сервісу мають можливість її створити. Відзначимо, що для різних мов показу LearningApps.org містить різні категорії і, як наслідок, різні вправи, тобто інформація не перекладається на всі 20 мов, а заповнюється кожна окремо самими користувачами.

  Існують наступні шаблони для створення власних вправ:

  - знайди пару;

  - класифікація;

  - числова пряма;

  - просте упорядкування;

  - фрагменти зображення;

  - введення власної відповіді;

  - аудіо- та відео-контент;

  - колекція вправ (одна тема та декілька різних вправ за підтемами);

  - знайти на карті;

  - заповнити пропуски та інші.

  Окрім вищезазначених шаблонів є можливість використання дошки оголошень ( дозволяє викладати тестові, аудіо-, відео- повідомлення та різні картинки), створення нотатків, проведення голосування.

  Позитивними моментами поєднання Moodlе і безкоштовного LearningApps.org є такі:

  -  значне збільшення кількості різноманітних форм тестів, які не дублюються, а лише збагачують і розширюють можливості курсу;

  -  гарне «вкладення» тестів LearningApps.org в існуючий курс через повноекранний перегляд, що зберігає цілісність і дає враження єдності подання інформації;

  -  наявність української мови та широкого вибору інших мов для створення тестів;

  -  велика бібліотека готових вправ.

  До недоліків можна віднести:

  -  відсутність можливості збереження результатів тестів в системі Moodle та, відповідно, перегляд результатів викладачем.

  У залежності від поставлених цілей та завдань, викладач курсу може обирати засоби перевірки знань і цим вдосконалювати свій курс.

  В Одеській національній академії харчових технологій при створенні курсу «Вища математика» в Moodlе використано ресурс LearningApps.org для створення різноманітних вправ:

  1)     на відповідність відео контенту, що дає можливість вставити міні-тести як в середині відео, так і наприкінці, додати різноманітні мітки протягом усього відео-матеріалу;

  2)    на класифікацію, зокрема, для допомоги визначення типів диференціальних рівнянь першого та другого порядків;

  3)    на введення текстових відповідей до графічних зображень, що дозволяє швидко вивчити назви об’єктів дослідження.

  Для надання інформації щодо правил роботи певного курсу ми використали дошку об’яв, що викликає інтерес у студентів вже на початку вивчення дисципліни. Важливим і нелегким завданням у формуванні курсу «Вища математика» є збереження зацікавленості протягом  усього часу навчання і у нагоді стають саме онлайн-сервіси.

  Додамо, що деякі шаблони сервісу LearningApps.org на перший погляд не можна використати у курсі «Вища математика» Moodle, але добре поміркувавши, знаходимо дуже оригінальні та креативні застосування, і сам процес створення навчального матеріалу стає ще більш цікавим. Звісно, в оформленні одного курсу бажано витримувати єдиний формат дизайну. Якщо ми маємо відео чи презентацію, то заставки, завершення, логотипи, емблеми тощо мають мати одне дизайнерське бачення і створювати відчуття єдиного.

  Поєднання можливостей Moodle та онлайн-сервісів гарантує удосконалення будь-якого курсу, дає шанс зробити його неповторним і найпродуктивнішим. Результат залежить від викладача та можливості постають дуже широкі, якщо врахувати кількість таких навчальних сервісів.