Методичний аспект

Виходячи з моделі дистанційної освіти в КНЕУ та для забезпечення високої якості навчання протягом останніх років було розроблене та впроваджене «Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання», яке унормовує усі аспекти здобуття вищої освіти за дистанційною формою. Невід’ємною частиною Положення є два додатки: Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних програм з урахуванням особливостей дистанційної форми навчання та Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів. Крім того розроблюється система сертифікації дистанційних курсів, що забезпечують дистанційну форму навчання, яка описує технології закріплення авторських прав, формування кількісної та якісної карт курсів, оцінки ефективності використання у навчальному процесі, оплату викладачам — розробникам курсів тощо.

Методологічною основою розробки дистанційних курсів в системі Moodle є базові дидактичні принципи програмованого навчання — послідовність, доступність, систематичність, самостійність. Ієрархія навчальних елементів з науки (дисципліни) визначається системою організації та моніторингу навчальної діяльності студентів, що навчаються за дистанційною формою навчання [7, Педагогічний аспект].

Виходячи з цього була визначені структура дистанційного курсу та структура заняття у дистанційному режимі, карти створення яких пропонуються нижче [6] (у якості прикладу був взятий курс «Інформатика», автори Сільченко М.В., Кучерява Т.О., Красюк Ю.М., Супрунюк Г.М.).