Організаційний аспект

Організація вступної кампанії.

Згідно з дозволом МОН України та правилами КНЕУ на 2016 рік набір студентів на дистанційну форму навчання здійснюється на сім спеціальностей / спеціалізацій виключно за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Вступ можливий на базі сертифікатів ЗНО (на перший курс) та на базі диплому молодшого спеціаліста (на другий курс).

Як свідчить досвід поточного навчального року, у дистанційній формі зацікавлені в першу чергу абітурієнти, які планують паралельно навчатися закордоном. Студенти, які наразі здобувають економічну освіту в КНЕУ за такою формою, паралельно навчаються або працюють у Польщі, Чехії, Нідерландах, Німеччині, США, Китаї, Туреччині, Казахстані, Україні. Такий контингент обумовлює особливості проведення вступної кампанії та подальшу організацію навчання.

Організація навчального процесу.

Згідно з нормативними документами КНЕУ навчальні плани дистанційної форми навчання узгоджені з навчальними планами денної та заочної форм навчання та передбачають дві сесії на рік:

  • зимова проводиться у дистанційному режимі (форма контролю для усіх дисциплін першого семестру — диференційований залік, підсумкова робота захищається студентами у синхронному режимі);
  • літня сесія є очною для тих предметів, форма контролю з яких — екзамен; крім того передбачені аудиторні години для мовних дисциплін; враховуючи те, що переважна більшість студентів навчаються або працюють закордоном, було прийняте рішення щодо плаваючого графіку літньої сесії.

Для організації навчання протягом семестру було введене умовне поняття «заняття у дистанційному режимі». Згідно Робочої програми, навчальний матеріал розбивається на заняття у дистанційному режимі, кожному з яких відповідає окрема секція у дистанційному курсі. Система оцінювання навчальної діяльності студентів у КНЕУ є уніфікованою для усіх форм навчання, а результати фіксуються у електронному журналі (система «Деканат»).

Основною проблемою організації навчального процесу є правильне визначення навантаження викладачів, які задіяні на дистанційні формі навчання. Важливим є також відокремлення роботи викладача щодо формування самого дистанційного курсу (навчальні матеріали якого не є сталими, а постійно оновлюються та адаптуються до поточного контингенту студентів, спеціальності тощо) та навчаючої діяльності викладача (консультування, перевірка робіт, спілкування в синхронному режимі тощо). У КНЕУ апробуються два підходи до розрахунку навантаження, втім остаточне рішення наразі приймати завчасно.

Організація навчання за системою подвійних дипломів.

Наразі КНЕУ пропонує дві англомовні магістерські програми МІМ та МВА з можливістю отримання подвійного диплому КНЕУ-Університет Редландс (США), навчальний процес за якими організований саме на базі системи Moodle, яка спільно використовується викладачами обох університетів.

Організація навчання викладачів щодо роботи у системі Moodle.

Згідно з наказом Міністерства науки і освіти України № 466 від 25.04.2013 р., п.5.2, викладачі, які задіяні для викладання на дистанційній формі навчання, повинні періодично підвищувати кваліфікацію в галузі дистанційних технологій. У КНЕУ протягом останніх десяти років на базі Інституту підвищення кваліфікації та Інституту дистанційних технологій навчання проводяться курси підвищення кваліфікації викладачів, спочатку щодо роботи у системі WebCT, а з впровадженням системи Moodle — щодо роботи у цій системі. Розроблені нами методичні посібники [6] є унікальними за формою подачі матеріалу та адаптованими до усіх нормативних вимог, зокрема Уніфікованих вимог щодо дистанційних курсів.

Остання зміна: п'ятниця, 6 травень 2016, 15:00